2α-​Acetoxy-​2',​7-​dideacetoxyaustrospi​catine

2α-​Acetoxy-​2',​7-​dideacetoxyaustrospi​catine

Common Name: 2α-​Acetoxy-​2',​7-​dideacetoxyaustrospi​catine

Synonyms: Taxine NA-​3

CAS Registry Number: 214151-14-1

InChI: InChI=1S/C39H53NO10/c1-21-30(50-32(45)20-29(40(10)11)27-15-13-12-14-16-27)17-18-39(9)34(21)35(47-24(4)42)28-19-31(46-23(3)41)22(2)33(38(28,7)8)36(48-25(5)43)37(39)49-26(6)44/h12-16,28-31,34-37H,1,17-20H2,2-11H3/t28-,29+,30-,31-,34-,35+,36+,37-,39+/m0/s1

InChIKey: InChIKey=GNZQUFKIYFRXLM-GHOYXMSVSA-N

Formula: C39H53N1O10

Molecular Weight: 695.84

Exact Mass: 695.3669

NMR Solvent: CDCl3

MHz: 300.0

Calibration: Not mentioned.

NMR references: Chen, Y.-J., Chen, C.-Y., and Shen, Y.-C. (1999). New Taxoids from the Seeds of Taxus chinensis. J. Nat. Prod. 62, 149–151.

Species: Taxus

Notes: Relative stereochemistry of protons at positions 6, 14, and 2' not determined.

Proton NMR Peaks

Position PPM Peak Type J (Hz)
1 1.9 m
2 5.42 br d 6.3
3 3.09 br d 6.3
5 5.28 br s
6 1.06 m
6 1.4 m
7 1.5 m
9 5.88 d 10.8
10 5.98 d 10.8
13 5.88 dd 8.7, 8.1
14 1.4 m
14 2.54 ddd 15, 9.3, 4.8
16 1.14 s
17 1.73 s
18 2.14 s
19 0.8 s
20 5.22 br s
20 4.78 br s
Ac 2.09 s
Ac 2.04 s
Ac 2.01 s
Ac 2 s
2' 3.03 dd 13.5, 6.3
2' 2.84 dd 13.5, 9.3
3' 3.73 dd 9.3, 6.3
2" 7.3 m
3" 7.3 m
4" 7.3 m
5" 7.3 m
6" 7.3 m
N(Me)2 2.19 s

Carbon NMR Peaks

Position PPM
1 48.4
2 71.9
3 44
4 141.9
5 77.9
6 28.1
7 27
8 44
9 77.4
10 72.2
11 133.1
12 137.2
13 70
14 28.2
15 37.4
16 31.3
17 26.8
18 15.3
19 17.8
20 118.4
Ac 170.6
Ac 170.1
Ac 170
Ac 169.5
Ac 31.3
Ac 21
Ac 20.8
Ac 20.7
1' 171
2' 40.2
3' 67.9
1" 139
2" 128.4
3" 128.3
4" 127.7
5" 128.3
6" 128.4
N(Me)2 42.8