2α,​9α-​Dihydroxy-​10β,​13α-​diacetoxy-​5α-​(3'-​methylamino-​3'-​phenyl)​propionyloxytaxa-​4(20)​,​11-​diene

2α,​9α-​Dihydroxy-​10β,​13α-​diacetoxy-​5α-​(3'-​methylamino-​3'-​phenyl)​propionyloxytaxa-​4(20)​,​11-​diene

Common Name: 2α,​9α-​Dihydroxy-​10β,​13α-​diacetoxy-​5α-​(3'-​methylamino-​3'-​phenyl)​propionyloxytaxa-​4(20)​,​11-​diene

Synonyms: 13-​Deoxo-​13α-​(acetyloxy)​-​1-​deoxynortaxine B

CAS Registry Number: 151124-24-2

InChI: InChI=1S/C34H47NO8/c1-18-25(43-27(38)17-24(35-8)22-12-10-9-11-13-22)14-15-34(7)28(18)30(39)23-16-26(41-20(3)36)19(2)29(33(23,5)6)31(32(34)40)42-21(4)37/h9-13,23-26,28,30-32,35,39-40H,1,14-17H2,2-8H3/t23-,24+,25-,26-,28-,30+,31+,32-,34+/m0/s1

InChIKey: InChIKey=STPQXXGEIVPTJI-VVZHZQEFSA-N

Formula: C34H47N1O8

Molecular Weight: 597.74

Exact Mass: 597.3302

NMR Solvent: CDCl3

MHz: 500.0

Calibration: Residual solvent 7.25ppm and 77.0ppm for proton and carbon respectively.

NMR references: Shi, Q., Ji, X., Lesimple, A., Sauriol, F., and Zamir, L.O. (2004). Taxanes with C-5-amino-side chains from the needles of Taxus canadensis. Phytochemistry 65, 3097–3106.

Species: Taxus

Notes: Proton on nitrogen not reported likely rapidly exchangeable.

Proton NMR Peaks

Position PPM Peak Type J (Hz)
1 2.05 m
2 4.06 dd 6.8, 2.1
3 2.97 d 6.8
5 5.26 t 2.6
6 1.65 m
7a 1.8 m
7b 1.3 m
9 4.19 d 10
10 5.76 d 10
13 5.84 br t 8.9
14a 2.48 m
14b 1.27 m
16 1.11 s
17 1.51 s
18 1.98 br s
19 1.06 s
20a 5.4 s
20b 5.39 s
OAc 2.08 s
OAc 1.66 s
2' 2.83 m
3' 4.01 br dd 7.8, 5.8
Ph 7.34 m
Ph 7.33 m
Ph 7.28 m
N-Me 2.32 s

Carbon NMR Peaks

Position PPM
1 51.3
2 69.8
3 46.1
4 143.5
5 79
6 28.7
7 25.7
8 44.8
9 75.8
10 75.8
11 133
12 135.8
13 70.1
14 27.9
15 37.2
16 31.6
17 27.4
18 15
19 18.2
20 118.8
OAc 21.3
OAc 170.2
OAc 21
OAc 170.4
1' 171
2' 42.6
3' 62
Ph 140.5
Ph 126.9
Ph 128.7
Ph 128
N-Me 33.9