2α,5α-Diacetoxy-14β-2'α-methylbutanoate-10β-O-(β-D-glucopyranosyl)taxa-4(20),11-diene

2α,5α-Diacetoxy-14β-2'α-methylbutanoate-10β-O-(β-D-glucopyranosyl)taxa-4(20),11-diene

Common Name: 2α,5α-Diacetoxy-14β-2'α-methylbutanoate-10β-O-(β-D-glucopyranosyl)taxa-4(20),11-diene

Synonyms: 2α,5α-Diacetoxy-10β-(β-D-glucopyranosyloxy)-14β-[(S)-2'-methylbutanoyloxy]taxa-4(20),11-diene

CAS Registry Number: 640278-62-2

InChI: InChI=1S/C35H54O12/c1-10-16(2)32(42)45-22-13-17(3)25-23(46-33-30(41)29(40)28(39)24(15-36)47-33)14-35(9)12-11-21(43-19(5)37)18(4)26(35)31(44-20(6)38)27(22)34(25,7)8/h16,21-24,26-31,33,36,39-41H,4,10-15H2,1-3,5-9H3/t16-,21-,22-,23-,24+,26-,27-,28+,29-,30+,31-,33+,35-/m0/s1

InChIKey: InChIKey=WNJJVVLRBZBRTM-VHSBVVHFSA-N

Formula: C35H54O12

Molecular Weight: 666.8

Exact Mass: 666.3615

NMR Solvent: acetone-d6

MHz: 500.0

Calibration: Not mentioned.

NMR references: Shi, Q.-W., Sauriol, F., Mamer, O., and Zamir, L.O. (2003). New Minor Taxane Derivatives from the Needles of Taxus canadensis. J. Nat. Prod. 66, 1480–1485.

Species: Taxus

Notes: 13a double doublet (dd) coupling constants (J) not reported due to overlap. See reference for details.

Proton NMR Peaks

Position PPM Peak Type J (Hz)
1 1.82 d 2.2
2 5.38 dd 6.6, 2.2
3 2.98 d 6.6
5 5.24 m
6 1.77 m
7a 1.96 m
7b 1.19 m
9a 2.36 dd 14.8, 12.4
9b 1.61 m
10 5.32 dd 11.9, 5.2
13a 2.87 dd
13b 2.43 dd 18.9, 4.5
14 4.97 dd 9.4, 4.9
16 1.19 s
17 1.69 s
18 2.06 s
19 0.84 s
20a 5.24 br s
20b 4.85 br s
OAc 2.14 s
OAc 1.96 s
2' 2.32 sextet 7
3'a 1.6 m
3'b 1.47 m
Me-4' 0.86 t 7.3
Me-5' 1.08 d 6.9
1" 4.32 d 7.8
2" 3.25 t 8
3" 3.33 m
4" 3.33 m
5" 3.22 m
6"a 3.84 dd 11.3, 2.2
6"b 3.65 dd 11.5, 5.5

Carbon NMR Peaks

Position PPM
1 59.5
2 70.1
3 42.1
4 142.7
5 77.7
6 28.6
7 33.6
8 39.3
9 44.7
10 70.9
11 135.5
12 136.3
13 39.7
14 69.7
15 36.8
16 30.9
17 24.2
18 20.1
19 21.9
20 115.9
OAc 21
OAc 168.6
OAc 20.4
OAc 168.8
1' 174.4
2' 40.7
3' 26.6
Me-4' 10.8
Me-5' 16
1" 98.5
2" 73.7
3" 77.4
4" 70.8
5" 76.5
6" 61.8