2α-Acetoxy-10β-ethoxytaxa-11,4(20)-diene-5α,14β-diol

2α-Acetoxy-10β-ethoxytaxa-11,4(20)-diene-5α,14β-diol

Common Name: 2α-Acetoxy-10β-ethoxytaxa-11,4(20)-diene-5α,14β-diol

Synonyms:

CAS Registry Number: 957467-71-9

InChI: InChI=1S/C24H38O5/c1-8-28-18-12-24(7)10-9-16(26)14(3)20(24)22(29-15(4)25)21-17(27)11-13(2)19(18)23(21,5)6/h16-18,20-22,26-27H,3,8-12H2,1-2,4-7H3/t16-,17-,18-,20-,21-,22-,24-/m0/s1

InChIKey: InChIKey=BNHGKUDWYJNWNF-XHNBIOFNSA-N

Formula: C24H38O5

Molecular Weight: 406.56

Exact Mass: 406.2719

NMR Solvent: CDCl3

MHz: 500.0

Calibration: Not mentioned.

NMR references: Dong, M., Zhang, M.-L., Wang, Y.-F., Zhang, X.-P., Li, C.-F., Shi, Q.-W., Cong, B., and Kiyota, H. (2007). Three New Taxanes with the 10-Alkoxy Group from the Heartwood of Taxus cuspidata. Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry 71, 2087–2090.

Species: Taxus

Notes: Coupling constant not mentioned in literature for 10-ethoxy methyl group (t) due to overlap.

Proton NMR Peaks

Position PPM Peak Type J (Hz)
1 1.71 d 2.2
2 5.4 dd 6.2, 2.2
3 3.15 d 6.2
5 4.17 t 2.5
6 1.7 m
2.03 m
1.09 d 14.9
1.6 dd 14.8, 5.5
2.25 dd 14.8, 11.8
10 4.73 dd 11.8, 5.5
13α 2.63 td 18.5, 9
13β 2.44 br dd 17.9, 4.4
14 4.1 dd 8.4, 4.4
16 1.19 s
17 1.63 s
18 1.97 br s
19 0.78 s
20a 5.08 br s
20b 4.77 s
2-OAc 2.06 s
10-OEt CH3 1.2 t
10-OEt CH2-a 3.52 m
10-OEt CH2-b 3.34 m

Carbon NMR Peaks

Position PPM
1 63.4
2 71.6
3 40.3
4 148.8
5 76.5
6 31.3
7 33
8 45
9 45.4
10 74.2
11 135.8
12 136.4
13 42.2
14 67.9
15 37.6
16 31.4
17 25.4
18 21
19 22.2
20 113.1
2-OAc 21.7
2-OAc 169.5
10-OEt CH3 15.2
10-OEt CH2 62.6