2α,9α,10β-Triacetoxy-5α,14β-dihydroxy-4(20),11(12)-taxadiene

2α,9α,10β-Triacetoxy-5α,14β-dihydroxy-4(20),11(12)-taxadiene

Common Name: 2α,9α,10β-Triacetoxy-5α,14β-dihydroxy-4(20),11(12)-taxadiene

Synonyms: 2α,9α,10β-Triacetoxytaxa-4(20),11-diene-5α,14β-diol

CAS Registry Number: 828941-58-8

InChI: InChI=1S/C26H38O8/c1-12-11-18(31)21-22(32-14(3)27)20-13(2)17(30)9-10-26(20,8)24(34-16(5)29)23(33-15(4)28)19(12)25(21,6)7/h17-18,20-24,30-31H,2,9-11H2,1,3-8H3/t17-,18-,20-,21-,22-,23+,24-,26+/m0/s1

InChIKey: InChIKey=GMEDXTFOPBDYNY-DWQFYZHMSA-N

Formula: C26H38O8

Molecular Weight: 478.58

Exact Mass: 478.2567

NMR Solvent: CDCl3

MHz: 300.0

Calibration: TMS

NMR references: Shen, Y.-C., Ko, C.-L., Cheng, Y., Chiang, M.Y., and Khalil, A.T. (2004). New Regio- and Stereoselective O-Deacetylated and Epoxy Products of Taxanes Isolated from Taxus mairei. J. Nat. Prod. 67, 2136–2140.

Species: Taxus

Notes: Relative stereochemistry not reported for protons at position 13.

Proton NMR Peaks

Position PPM Peak Type J (Hz)
1 1.79 br s
2 5.47 br s
3 3.22 d 6.6
5 3.42 br s
6 1.73 m
7 1.65 m
9 5.77 d 10.4
10 6.07 d 10.4
13 2.44 dd 14.4, 4.5
13 2.68 dd 14.4, 8
14 4.08 dd 9, 5.2
16 1.17 s
17 1.71 s
18 2.15 s
19 0.82 s
20 4.79 s
20 5.17 s
OAc-2 2.08 s
OAc-9 2.03 s
OAc-10 2.01 s

Carbon NMR Peaks

Position PPM
1 63
2 70.9
3 42.1
4 147.1
5 76.5
6 30.8
7 26.5
8 44.8
9 77.2
10 72.8
11 132
12 139.2
13 42.2
14 67.8
15 37.6
16 31.5
17 26.3
18 21.2
19 17.2
20 114.5
OAc-2 21.6
OAc-2 169.6
OAc-9 21.2
OAc-9 170.2
OAc-10 20.8
OAc-10 170.2