9α,10β-Diacetoxy-2α,5α,14β-trihydroxy-4(20),11(12)-taxadiene

9α,10β-Diacetoxy-2α,5α,14β-trihydroxy-4(20),11(12)-taxadiene

Common Name: 9α,10β-Diacetoxy-2α,5α,14β-trihydroxy-4(20),11(12)-taxadiene

Synonyms: 9α,10β-Diacetoxytaxa-4(20),11-diene-2α,5α,14β-triol

CAS Registry Number: 828941-59-9

InChI: InChI=1S/C24H36O7/c1-11-10-16(28)19-20(29)18-12(2)15(27)8-9-24(18,7)22(31-14(4)26)21(30-13(3)25)17(11)23(19,5)6/h15-16,18-22,27-29H,2,8-10H2,1,3-7H3/t15-,16-,18-,19-,20-,21+,22-,24+/m0/s1

InChIKey: InChIKey=VMOLVZYQIKKQQH-CHGBMORYSA-N

Formula: C24H36O7

Molecular Weight: 436.54

Exact Mass: 436.2461

NMR Solvent: CDCl3

MHz: 300.0

Calibration: TMS

NMR references: Shen, Y.-C., Ko, C.-L., Cheng, Y., Chiang, M.Y., and Khalil, A.T. (2004). New Regio- and Stereoselective O-Deacetylated and Epoxy Products of Taxanes Isolated from Taxus mairei. J. Nat. Prod. 67, 2136–2140.

Species: Taxus

Notes: Relative stereochemistry not reported for protons at positions 6, 7, and 13. Coupling constant missing for proton at position 14.

Proton NMR Peaks

Position PPM Peak Type J (Hz)
1 1.92 br s
2 4.17 br d 4.9
3 3.02 d 5.5
5 3.1 br s
6 1.8 m
6 1.65 m
7 1.92 m
7 1.7 m
9 5.63 d 10.3
10 6.03 d 10.3
13 2.62 dd 14.5, 6.3
13 2.35 dd 14.5, 3.5
14 4.05 dd 10
16 1.14 s
17 1.59 s
18 2.1 s
19 0.81 s
20 5.18 s
20 5.26 s
OAc-9 2 s
OAc-10 1.97 s

Carbon NMR Peaks

Position PPM
1 65.9
2 71.5
3 36.5
4 148.1
5 75.4
6 32
7 25.6
8 44.7
9 76.5
10 72.4
11 132.3
12 139.6
13 42
14 67.6
15 37.8
16 31.5
17 26.5
18 21.1
19 17.1
20 115.6
OAc-9 20.8
OAc-9 170.4
OAc-10 21.1
OAc-10 170