10β,13α-Diacetoxytaxa-4(20),11-diene-5α,9α,14β-triol

10β,13α-Diacetoxytaxa-4(20),11-diene-5α,9α,14β-triol

Common Name: 10β,13α-Diacetoxytaxa-4(20),11-diene-5α,9α,14β-triol

Synonyms:

CAS Registry Number: 1010416-84-8

InChI: InChI=1S/C24H36O7/c1-11-15-10-16-19(28)20(30-13(3)25)12(2)18(23(16,5)6)21(31-14(4)26)22(29)24(15,7)9-8-17(11)27/h15-17,19-22,27-29H,1,8-10H2,2-7H3/t15-,16-,17+,19-,20-,21-,22+,24-/m1/s1

InChIKey: InChIKey=PZDKBVVKIPWUKP-IHTYJVRPSA-N

Formula: C24H36O7

Molecular Weight: 436.54

Exact Mass: 436.2461

NMR Solvent: CDCl3

MHz: 500.0

Calibration: Not mentioned.

NMR references: Shi, Q.-W., Dong, M., Huo, C.-H., Su, X.-H., Li, C.-F., Zhang, X.-P., Wang, Y.-F., and Kiyota, H. (2007). New 14-Hydroxy-taxane and 2alpha,20-Epoxy-11(15)abeotaxane from the Needles of Taxus canadensis. Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry 71, 1777–1780.

Species: Taxus

Notes: Assignment for carbon at position 4 is missing.

Proton NMR Peaks

Position PPM Peak Type J (Hz)
1 1.72 m
1.88 m
1.71 m
3 2.97 br d 5.5
5 4.26 t 2.6
1.8 m
1.64 m
7 1.73 m
9 4.16 d 10
10 5.88 d 10
13 5.4 br s
14 3.53 d 3.3
16 1.08 s
17 1.48 s
18 2.13 d 1
19 0.88 s
20a 5.08 s
20b 4.72 s
10-OAc 2.11 s
13-OAc 2.14 s

Carbon NMR Peaks

Position PPM
1 49.1
2 26.3
3 37
5 74.3
6 29.9
7 25.1
8 43.7
9 76.6
10 76.1
11 138.1
12 134.5
13 82.2
14 79.7
15 39.9
16 31.9
17 26.6
18 15.5
19 17.3
20 110.9
10-OAc 21.2
10-OAc 170.2
13-OAc 21
13-OAc 172.4