5α-O-(3'-dimethylamino-3'-phenylpropionyl) taxinine M

5α-O-(3'-dimethylamino-3'-phenylpropionyl) taxinine M

Common Name: 5α-O-(3'-dimethylamino-3'-phenylpropionyl) taxinine M

Synonyms: 5α-[(R)-3'-Dimethylamino-3'-phenylpropanoyloxy]taxinine M

CAS Registry Number: 358331-50-7

InChI: InChI=1S/C46H55NO15/c1-25-34(62-37(53)21-33(47(8)9)30-16-12-10-13-17-30)22-36(58-26(2)48)45(24-56-42(54)31-18-14-11-15-19-31)38(25)39(59-27(3)49)32-20-35(52)44(7)46(55,43(32,6)23-57-44)41(61-29(5)51)40(45)60-28(4)50/h10-19,32-34,36,38-41,55H,1,20-24H2,2-9H3/t32-,33+,34-,36?,38-,39+,40-,41-,43-,44+,45?,46-/m0/s1

InChIKey: InChIKey=OTDMUTOTRRFOKJ-JISOTWSESA-N

Formula: C46H55N1O15

Molecular Weight: 861.93

Exact Mass: 861.3572

NMR Solvent: CDCl3

MHz: 500.0

Calibration: Not mentioned.

NMR references: Prasain, J.K., Stefanowicz, P., Kiyota, T., Habeichi, F., and Konishi, Y. (2001). Taxines from the needles of Taxus wallichiana. Phytochemistry 58, 1167–1170.

Species: Taxus

Notes: Relative stereochemistry not reported for protons at position 6 and 14. Carbon assignment missing for position 1'.

Proton NMR Peaks

Position PPM Peak Type J (Hz)
1 2.48 m
2 6.11 br d 10.2
3 3.42 d 10.2
5 5.23 br s
6 2 m
6 1.55 m
7 5.34 br d 6.2
9 5.31 d 3
10 5.29 d 3
11 4.15 br s
14 3.1 dd 19.2, 11.5
14 2.65 d 19.2
16 1.26
17 4.1 d 7.9
17 3.65 d 8
18 1.15 s
19 5.19 d 12.2
19 4.37 d 12.2
20 5.49 s
20 4.75 s
N(Me)2 2.76 s
N(Me)2 2.88 s
19-OBz (ortho) 8.12 d 7.9
19-OBz (meta) 7.48 m
19-OBz (para) 7.58 m
2' 3.78 m
3' 4.95 m
3'-Ph (ortho) 7.48 m
3'-Ph (meta) 7.48 m
3'-Ph (para) 7.48 m
Ac 1.97 s
Ac 2.11 s
Ac 1.97 s
Ac 2.06 s

Carbon NMR Peaks

Position PPM
1 48.1
2 69.5
3 40
4 140
5 76
6 40
7 64
8 49.7
9 70.4
10 64
11 80.2
12 91.4
13 205.7
14 34.5
15 49.7
16 15.4
17 82.2
18 11.9
19 60.8
20 116.7
N(Me)2 38.8
N(Me)2 42.3
19-OCOC6H5 167.5
19-OBz (ipso) 130.1
19-OBz (ortho) 130.1
19-OBz (meta) 128.6
19-OBz (para) 133.7
2' 35.9
3' 65.9
3'-Ph (ipso) 141
3'-Ph (ortho) 130.1
3'-Ph (meta) 128.6
3'-Ph (para) 128.6
Ac 168
Ac 168
Ac 168
Ac 172.2
Ac 21.2
Ac 21.2
Ac 20.5
Ac 20.5