2α-​Deacetyl-​5α-​decinnamoyltaxagifin

2α-​Deacetyl-​5α-​decinnamoyltaxagifin

Common Name: 2α-​Deacetyl-​5α-​decinnamoyltaxagifin

Synonyms: 2-​Deacetyl-​5-​de(cinnamoyl)​taxagifin

CAS Registry Number: 135996-82-6

InChI: InChI=1S/C26H36O11/c1-11-16(30)9-18(35-12(2)27)24(6)19(11)20(32)15-8-17(31)25(7)26(33,23(15,5)10-34-25)22(37-14(4)29)21(24)36-13(3)28/h15-16,18-22,30,32-33H,1,8-10H2,2-7H3/t15-,16-,18-,19-,20+,21-,22-,23-,24+,25+,26-/m0/s1

InChIKey: InChIKey=HOVZKJLKUYBNDD-DELXVENHSA-N

Formula: C26H36O11

Molecular Weight: 524.56

Exact Mass: 524.2258

NMR Solvent: CDCl3

MHz: 400.0

Calibration: TMS

NMR references: Zongping, Z., and Zhongjian, J. (1991). Taxanes from Taxus chinensis. Phytochemistry 30, 2345–2348.

Species: Taxus

Notes: Carbon NMR data not available.

Proton NMR Peaks

Position PPM Peak Type J (Hz)
2.77 dd 11, 1
4.23 dd 9, 1
3.34 d 9
5 4.43 t 3
2.15 m
1.59 ddd 14.5, 10.5, 3
5.29 dd 10.5, 6
4.93 d 3
10α 5.26 d 3
14α 2.73 d 18.4
14β 3.06 dd 18.4, 11
16 3.78 d 8
16' 4.17 d 8
17 1.47 s
18 1.13 s
19 1.05 s
20 5.17 s
20' 5.5 s
OAc 1.97 s
OAc 2.09 s
OAc 2.11 s