9α,20-Dihydroxy-2α,10β,13α-triacetoxytaxa-4(5),11(12)-diene

9α,20-Dihydroxy-2α,10β,13α-triacetoxytaxa-4(5),11(12)-diene

Common Name: 9α,20-Dihydroxy-2α,10β,13α-triacetoxytaxa-4(5),11(12)-diene

Synonyms: 2α,10β,13α-triacetoxytaxa-4,11-diene-9α,20-diol

CAS Registry Number: 525601-66-5

InChI: InChI=1S/C26H38O8/c1-13-19(32-14(2)28)11-18-22(33-15(3)29)21-17(12-27)9-8-10-26(21,7)24(31)23(34-16(4)30)20(13)25(18,5)6/h9,18-19,21-24,27,31H,8,10-12H2,1-7H3/t18-,19-,21-,22+,23+,24-,26+/m0/s1

InChIKey: InChIKey=VSCRIHFUUBIZBW-OEFLTONNSA-N

Formula: C26H38O8

Molecular Weight: 478.58

Exact Mass: 478.2567

NMR Solvent: CDCl3

MHz: 500.0

Calibration: Not mentioned.

NMR references: Shi, Q.-W., Sauriol, F., Mamer, O., and Zamir, L.O. (2003). New Taxanes from the Needles of Taxus canadensis. J. Nat. Prod. 66, 470–476.

Species: Taxus

Notes:

Proton NMR Peaks

Position PPM Peak Type J (Hz)
1 1.71 br d 8.3
2 5.44 dd 3.4, 1.4
3 3.28 br t 2.8
5 5.87 m
6 2.11 m
7a 2.12 m
7b 1.21 m
9 4.33 d 10.1
10 5.68 d 10.1
13 5.61 ddd 10.6, 3, 1.1
14a 2.73 m
14b 1.86 dd 15.8, 3.5
16 1 s
17 1.62 s
18 1.94 d 1.1
19 1.09 s
20a 4.31 d 13
20b 4.19 d 13
OAc 2.1 s
OAc 2.09 s
OAc 2.01 s

Carbon NMR Peaks

Position PPM
1 46
2 72.3
3 43.7
4 139.5
5 126.2
6 22.7
7 26.9
8 41.7
9 75.7
10 75.8
11 136
12 137.3
13 69.4
14 28.7
15 38.2
16 32.6
17 25.9
18 15.6
19 18.1
20 66.5
OAc 21.2
OAc 170.1
OAc 21
OAc 170.1
OAc 21.5
OAc 169.4