2α,9α,10β-Triacetoxy-20-hydroxy-11,12-epoxytaxa-4-en-13-one

2α,9α,10β-Triacetoxy-20-hydroxy-11,12-epoxytaxa-4-en-13-one

Common Name: 2α,9α,10β-Triacetoxy-20-hydroxy-11,12-epoxytaxa-4-en-13-one

Synonyms: 2α,9α,10β-Triacetoxy-11β,12β-epoxy-20-hydroxy-4,11-dien-13-one

CAS Registry Number: 817194-85-7

InChI: InChI=1S/C26H36O9/c1-13(28)32-20-17-11-18(31)25(7)26(35-25,23(17,4)5)22(34-15(3)30)21(33-14(2)29)24(6)10-8-9-16(12-27)19(20)24/h9,17,19-22,27H,8,10-12H2,1-7H3/t17-,19-,20+,21-,22-,24+,25+,26-/m0/s1

InChIKey: InChIKey=CTJYQMYAQQWELR-NGVUTHNNSA-N

Formula: C26H36O9

Molecular Weight: 492.56

Exact Mass: 492.2359

NMR Solvent: CDCl3

MHz: 500.0

Calibration: Residual solvent 7.25 ppm and 77.0 ppm for proton and carbon respectively.

NMR references: Petzke, T.L., Shi, Q.W., Sauriol, F., Mamer, O., and Zamir, L.O. (2004). Taxanes from Rooted Cuttings of Taxus canadensis. J. Nat. Prod. 67, 1864–1869.

Species: Taxus

Notes: Acetate signals not assigned for proton nor carbon due to overlapping regions, according to reference.

Proton NMR Peaks

Position PPM Peak Type J (Hz)
1 1.94 m
2 5.83 m
3 3.23 m
5 5.93 m
6 2.1 m
7a 1.96 m
7b 1.39 td 12.2, 12.2, 6.1
9 6.12 d 11.1
10 5.2 d 11.2
14a 3.04 d 20.1
14b 2.63 dd 20.1, 8.4
16 0.84 s
17 1.9 s
18 1.59 s
19 1 s
20a 4.62 br d
20b 4.12 d 11.7

Carbon NMR Peaks

Position PPM
1 48.6
2 71.4
3 40.9
4 138
5 131.2
6 21.9
7 27.2
8 39.6
9 76.5
10 71.2
11 65.1
12 59.6
13 208.1
14 37.6
15 39.1
16 28.7
17 25.1
18 15
19 18
20 68