5α,7β,9α,10β,13α-Pentacetoxy-2α-benzoyloxy-4α,20-dihydroxytax-11-ene

5α,7β,9α,10β,13α-Pentacetoxy-2α-benzoyloxy-4α,20-dihydroxytax-11-ene

Common Name: 5α,7β,9α,10β,13α-Pentacetoxy-2α-benzoyloxy-4α,20-dihydroxytax-11-ene

Synonyms: 5α,7β,9α,10β,13α-Pentacetoxy-2α-benzoyloxy-tax-11-ene-4α,20-diol

CAS Registry Number: 149155-52-2

InChI: InChI=1S/C37H48O14/c1-18-26(46-19(2)39)15-25-30(51-34(44)24-13-11-10-12-14-24)32-36(9,27(47-20(3)40)16-28(48-21(4)41)37(32,45)17-38)33(50-23(6)43)31(49-22(5)42)29(18)35(25,7)8/h10-14,25-28,30-33,38,45H,15-17H2,1-9H3/t25-,26-,27-,28-,30+,31+,32-,33-,36+,37-/m0/s1

InChIKey: InChIKey=TXRVJIRDFOBPGO-YIFMMSFHSA-N

Formula: C37H48O14

Molecular Weight: 716.77

Exact Mass: 716.3044

NMR Solvent: CDCl3

MHz: 400.0

Calibration: TMS

NMR references: Liang, J., and Kingston, D.G.I. (1993). Two New Taxane Diterpenoids from Taxus mairei. J. Nat. Prod. 56, 594–599.

Species: Taxus

Notes: Relative stereochemistry of protons as position 6 not determined.

Proton NMR Peaks

Position PPM Peak Type J (Hz)
1 1.92 m
2 5.82 m
3 3.12 d 4.9
5 5.21 t 2
6 1.94 m
6 2.65 m
7 5.55 dd 11.8, 4.8
9 5.97 d 11
10 6.19 d 11
13 5.8 m
14α 2.41 dd 15.7, 5.2
14β 2.66 ddd 15.7, 8.7, 8.6
16 1.81 s
17 1.07 s
18 2.3 br s
19 1 s
20 3.43 d 11.1
20 3.71 d 11.1
OAc 1.99 s
OAc 2.04 s
OAc 2 s
OAc 2.32 s
OAc 2.33 s
OCOC6H5 o 8.07 d 7.4
OCOC6H5 m 7.46 m
OCOC6H5 p 7.59 m

Carbon NMR Peaks

Position PPM
1 48.08
2 71.99
3 45.87
4 75.42
5 73
6 30.9
7 68.62
8 46.07
9 75.2
10 71.59
11 134.8
12 137.98
13 70.71
14 27.67
15 38.04
16 26.04
17 31.91
18 15.5
19 14.48
20 64.48
OAc 20.9
OAc 169.24
OAc 21.09
OAc 169.76
OAc 21.55
OAc 170.23
OAc 21.81
OAc 170.8
OAc 22.03
OAc 172.5
OCOC6H5 165.32
OCOC6H5 i 129.85
OCOC6H5 o 129.89
OCOC6H5 m 128.82
OCOC6H5 p 133.66