7β,9α,10β,13α,20-Pentacetoxy-2α-benzoyloxy-4α,5α-dihydroxytax-11-ene

7β,9α,10β,13α,20-Pentacetoxy-2α-benzoyloxy-4α,5α-dihydroxytax-11-ene

Common Name: 7β,9α,10β,13α,20-Pentacetoxy-2α-benzoyloxy-4α,5α-dihydroxytax-11-ene

Synonyms: 7β,9α,10β,13α,20-Pentacetoxy-2α-benzoyloxy-tax-11-ene-4α,5α-diol

CAS Registry Number: 149155-53-3

InChI: InChI=1S/C37H48O14/c1-18-26(47-20(3)39)15-25-30(51-34(44)24-13-11-10-12-14-24)32-36(9,28(48-21(4)40)16-27(43)37(32,45)17-46-19(2)38)33(50-23(6)42)31(49-22(5)41)29(18)35(25,7)8/h10-14,25-28,30-33,43,45H,15-17H2,1-9H3/t25-,26-,27-,28-,30+,31+,32-,33-,36+,37-/m0/s1

InChIKey: InChIKey=BAKXVMNRIFHAIK-YIFMMSFHSA-N

Formula: C37H48O14

Molecular Weight: 716.77

Exact Mass: 716.3044

NMR Solvent: CDCl3

MHz: 400.0

Calibration: TMS

NMR references: Liang, J., and Kingston, D.G.I. (1993). Two New Taxane Diterpenoids from Taxus mairei. J. Nat. Prod. 56, 594–599.

Species: Taxus

Notes: Relative stereochemistry of protons as position 6 not determined.

Proton NMR Peaks

Position PPM Peak Type J (Hz)
1 1.87 m
2 5.89 m
3 3.31 d 4.9
5 3.7 br s
6 1.8 m
6 1.95 m
7 5.68 dd 11.8, 4.8
9 5.87 d 10.9
10 6.23 d 11
13 5.68 m
14α 2.55 dd 15.5, 4.4
14β 2.65 ddd 15.5, 7.8, 3.9
16 1.75 s
17 1.01 s
18 2.26 br s
19 1.03 s
20 4.02 d 11.9
20 4.23 d 11.9
OAc 1.78 s
OAc 2.04 s
OAc 1.98 s
OAc 2.15 s
OAc 2.05 s
OCOC6H5 o 7.99 d 7
OCOC6H5 m 7.47 m
OCOC6H5 p 7.6 m

Carbon NMR Peaks

Position PPM
1 48.04
2 72.39
3 43.31
4 75.8
5 70.7
6 31.46
7 68.39
8 46.2
9 75.48
10 72.13
11 134.47
12 139.2
13 69.99
14 27.52
15 37.72
16 25.91
17 32.5
18 15.94
19 14.52
20 65.43
OAc 20.45
OAc 169.18
OAc 20.92
OAc 169.51
OAc 21.11
OAc 169.99
OAc 21.27
OAc 170.08
OAc 21.56
OAc 170.23
OCOC6H5 165.13
OCOC6H5 i 129.8
OCOC6H5 o 129.9
OCOC6H5 m 128.74
OCOC6H5 p 133.64