1β-​Hydroxy-​10-​deacetyl-​10-​glycolylbaccatin I

1β-​Hydroxy-​10-​deacetyl-​10-​glycolylbaccatin I

Common Name: 1β-​Hydroxy-​10-​deacetyl-​10-​glycolylbaccatin I

Synonyms: 10-Deacetyl-10-glycolyl-1β-hydroxybaccatin I

CAS Registry Number: 287474-28-6

InChI: InChI=1S/C32H44O15/c1-14-20(42-15(2)34)11-32(40)28(46-19(6)38)26-30(9,21(43-16(3)35)10-22(44-17(4)36)31(26)13-41-31)27(45-18(5)37)25(47-23(39)12-33)24(14)29(32,7)8/h20-22,25-28,33,40H,10-13H2,1-9H3/t20-,21-,22-,25+,26-,27-,28-,30+,31+,32+/m0/s1

InChIKey: InChIKey=LMGVSEPJIRJADE-ODKOIPMMSA-N

Formula: C32H44O15

Molecular Weight: 668.68

Exact Mass: 668.268

NMR Solvent: CDCl3

MHz: 500.0

Calibration: Residual solvent 7.25 ppm and 77.0 ppm for proton and carbon NMR respectively.

NMR references: Zhang, J., Sauriol, F., Mamer, O., and Zamir, L.O. (2000). Taxoids from the needles of the Canadian yew. Phytochemistry 54, 221–230.

Species: Taxus

Notes: Coupling constant (Hz) not reported for doublet at position 2 due to overlap.

Proton NMR Peaks

Position PPM Peak Type J (Hz)
2 5.47 d
3 3.14 d 3
5 4.21 t 2.8
6a 2.16 m
6b 1.74 ddd 13.6, 3.6, 1.9
7 5.48 dd 10, 4.3
9 6.08 d 11.1
10 6.38 d 11.1
13 6.1 t 8.2
14a 2.53 dd 14.4, 9.2
14b 1.88 dd 14.4, 6.4
16 1.23 s
17 1.61 s
18 2.25 s
19 1.24 s
20a 3.53 d 5.5
20b 2.31 d 5.5
OAc 2.04 s
OAc 2.04 s
OAc 2.08 s
OAc 2.11 s
OAc 2.22 s
COCH2-OH (-CH2-) 4.07 dd 17.5, 5.4
COCH2-OH (-CH2-) 4.02 dd 17.5, 4.3
COCH2-OH (OH) 2.34 t 5.2

Carbon NMR Peaks

Position PPM
1 75.6
2 72.4
3 41.7
4 57.4
5 78.1
6 31.3
7 69.1
8 45.9
9 75.3
10 72.4
11 134.7
12 141.4
13 71.4
14 39
15 42.6
16 28.9
17 22.3
18 15.8
19 14
20 50.3
OAc 21.1
OAc 21.1
OAc 21.8
OAc 21.8
OAc 21.8
OAc 169.5
OAc 168.5
OAc 169.5
OAc 169.5
OAc 169
COCH2-OH (1') 171.5
COCH2-OH (-CH2-) 60.9