2α,7β,9α,10β,13α-Pentaacetoxy-5α-cinnamoyloxy-4β,20-epoxy-taxa-11-en-1β-ol

2α,7β,9α,10β,13α-Pentaacetoxy-5α-cinnamoyloxy-4β,20-epoxy-taxa-11-en-1β-ol

Common Name: 2α,7β,9α,10β,13α-Pentaacetoxy-5α-cinnamoyloxy-4β,20-epoxy-taxa-11-en-1β-ol

Synonyms:

CAS Registry Number: 232604-02-3

InChI: InChI=1S/C39H48O14/c1-20-27(48-21(2)40)18-39(46)35(52-25(6)44)33-37(9,34(51-24(5)43)32(50-23(4)42)31(20)36(39,7)8)28(49-22(3)41)17-29(38(33)19-47-38)53-30(45)16-15-26-13-11-10-12-14-26/h10-16,27-29,32-35,46H,17-19H2,1-9H3/b16-15+/t27-,28-,29-,32+,33-,34-,35-,37+,38+,39+/m0/s1

InChIKey: InChIKey=HRDZRYUEJYVACC-GJVCWSHMSA-N

Formula: C39H48O14

Molecular Weight: 740.79

Exact Mass: 740.3044

NMR Solvent: CDCl3

MHz: 300.0

Calibration: TMS

NMR references: Shi, Q.-W., Oritani, T., Horiguchi, T., Sugiyama, T., Murakami, R., and Yamada, T. (1999). Four Novel Taxane Diterpenoids from the Needles of Japanese Yew, Taxus cuspidata. Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry 63, 924–929.

Species: Taxus

Notes: No carbon NMR data available.

Proton NMR Peaks

Position PPM Peak Type J (Hz)
2 5.51 d 4.1
3 3.3 d 4.1
5 4.41 br s
1.8 m
2.22 m
5.63 dd 12.1, 4.6
9 6.06 d 11
10 6.28 d 11
13β 6.01 m
14α 1.88 br d 14.6
14β 2.6 dd 14.6, 5.9
16 1.22 s
17 1.29 s
18 2.38 br s
19 1.66 s
20a 2.46 d 5.2
20b 3.56 d 5.2
2' 6.59 d 16.2
3' 7.7 d 16.2
5', 9' 7.51 m
6', 7', 8' 7.43 m
CH3CO- 2.01 s
CH3CO- 2.07 s
CH3CO- 2.07 s
CH3CO- 2.1 s
CH3CO- 1.84 s