1β-Acetoxy-5α-deacetylbaccatin I

1β-Acetoxy-5α-deacetylbaccatin I

Common Name: 1β-Acetoxy-5α-deacetylbaccatin I

Synonyms: 1-​Acetoxy-​5-​deacetylbaccatin I

CAS Registry Number: 119120-27-3

InChI: InChI=1S/C32H44O14/c1-14-21(41-15(2)33)12-32(46-20(7)38)28(45-19(6)37)26-30(10,23(42-16(3)34)11-22(39)31(26)13-40-31)27(44-18(5)36)25(43-17(4)35)24(14)29(32,8)9/h21-23,25-28,39H,11-13H2,1-10H3/t21-,22-,23-,25+,26-,27-,28-,30+,31+,32+/m0/s1

InChIKey: InChIKey=YUGIEMWECOIFRK-MBMCFSISSA-N

Formula: C32H44O14

Molecular Weight: 652.68

Exact Mass: 652.2731

NMR Solvent: CD3OD

MHz: 400.0

Calibration: Not mentioned in reference.

NMR references: Jing-yu, L., Zhi-da, M., Mizuno, M., Tanaka, T., and Iinuma, M. (1988). Two taxane diterpenes from Taxus mairei. Phytochemistry 27, 3674–3675.

Species: Taxus

Notes: Carbon NMR data not available.

Proton NMR Peaks

Position PPM Peak Type J (Hz)
2 5.5 d 4.4
3 3.18 d 4.4
5 4.16 dd 4.4, 3
1.76 ddd 15, 4.1, 3
2.12 ddd 15, 9.9, 4.4
7 5.52 dd 9.9, 4.1
9 6.1 d 11
10 6.22 d 11
13 6.09 q 9.9, 7.2
14α 1.96 dd 15, 7.2
14β 2.52 dd 15, 9.7
16 1.62 s
17 1.22 s
18 2.24 s
19 1.24 s
20 2.52 d 5
20 3.63 d 5
OAc 1.89 s
OAc 2 s
OAc 2.18 s
OAc 2.18 s
OAc 2.22 s
OAc 2.24 s