7-​β-​D-​Xylopyranosyltaxol D

7-​β-​D-​Xylopyranosyltaxol D

Common Name: 7-​β-​D-​Xylopyranosyltaxol D

Synonyms: 7β-xylosyl-taxol D

CAS Registry Number: 334981-00-9

InChI: InChI=1S/C49H61NO18/c1-8-15-33(54)50-35(27-16-11-9-12-17-27)37(56)44(60)65-30-21-49(61)42(67-43(59)28-18-13-10-14-19-28)40-47(7,41(58)39(64-25(3)51)34(24(30)2)46(49,5)6)31(20-32-48(40,23-63-32)68-26(4)52)66-45-38(57)36(55)29(53)22-62-45/h9-14,16-19,29-32,35-40,42,45,53,55-57,61H,8,15,20-23H2,1-7H3,(H,50,54)/t29-,30+,31+,32-,35+,36+,37-,38-,39-,40+,42+,45+,47-,48+,49-/m1/s1

InChIKey: InChIKey=MLVVNECLJNWUFZ-UVDBIDMBSA-N

Formula: C49H61N1O18

Molecular Weight: 952

Exact Mass: 951.3889

NMR Solvent: CD3OD

MHz: 500.0

Calibration: Residual solvent exact ppm not mentioned in reference.

NMR references: Li, S., Zhang, H., Yao, P., Sun, H., and Fong, H.H.. (2001). Taxane diterpenoids from the bark of Taxus yunnanensis. Phytochemistry 58, 369–374.

Species: Taxus

Notes:

Proton NMR Peaks

Position PPM Peak Type J (Hz)
2 5.65 d 7.1
3 3.82 d 7.5
5 4.97 d 8
6a 2.68 m
6b 1.92 m
7 4.27 dd 10.6, 6.9
10 6.5 s
13 6.11 t 9.2
14a 2.25 m
14b 2.04 m
16 1.17 s
17 1.16 s
18 1.95 s
19 1.72 s
20 4.19 m
2' 4.58 d 4.6
3' 5.45 d 4.6
6' 2.27 m
7' 1.61 m
Me-8' 0.91 t 7.5
4-OAc 2.34 s
10-OAc 2.18 s
3'-Ph 7.41 m
3'-Ph 7.27 t 7
2-OBz 8.1 dd 8.5, 1.5
2-OBz 7.66 t 7.5
2-OBz 7.56 t 7.5
7-xylosyl 1" 4.24 d 7.3
7-xylosyl 2" 3.06 dd 8.9, 7.4
7-xylosyl 3" 3.28 t 8.9
7-xylosyl 4" 3.42 ddd 10, 8.8, 5.3
7-xylosyl 5a" 3.81 dd 11.5, 5.2
7-xylosyl 5b" 3.18 dd 11.5, 10.2

Carbon NMR Peaks

Position PPM
1 78.8
2 76.1
3 47.9
4 82.1
5 85.4
6 36.5
7 80.6
8 58.8
9 204.6
10 77.2
11 134.8
12 142
13 72.3
14 36.5
15 44.6
16 22.1
17 26.9
18 14.9
19 11.8
20 77.5
2-OBz 167.6
2-OBz 131.3
2-OBz 131.2
2-OBz 129.7
2-OBz 134.6
OAc 172
OAc 171.7
OAc 23.2
OAc 21.1
1' 174.4
2' 74.7
3' 56.8
5' 175.9
6' 20.4
7' 38.9
8' 56.8
3'-Ph 140.2
3'-Ph 129.7
3'-Ph 128.4
3'-Ph 128.9
1" 104.9
2" 74.8
3" 77.4
4" 70.9
5" 66.8