7-​(β-​Xylosyl)​-​N-​methyltaxol C

7-​(β-​Xylosyl)​-​N-​methyltaxol C

Common Name: 7-​(β-​Xylosyl)​-​N-​methyltaxol C

Synonyms:

CAS Registry Number: 550373-59-6

InChI: InChI=1S/C52H67NO18/c1-9-10-13-22-36(57)53(8)38(30-18-14-11-15-19-30)40(59)47(63)68-33-24-52(64)45(70-46(62)31-20-16-12-17-21-31)43-50(7,44(61)42(67-28(3)54)37(27(33)2)49(52,5)6)34(23-35-51(43,26-66-35)71-29(4)55)69-48-41(60)39(58)32(56)25-65-48/h11-12,14-21,32-35,38-43,45,48,56,58-60,64H,9-10,13,22-26H2,1-8H3/t32-,33+,34+,35-,38+,39+,40-,41-,42-,43+,45+,48+,50-,51+,52-/m1/s1

InChIKey: InChIKey=IUBPSKMTVDLMQV-QJWDVIMVSA-N

Formula: C52H67N1O18

Molecular Weight: 994.08

Exact Mass: 993.4358

NMR Solvent: Pyridine-d5

MHz: 500.0

Calibration: Residual solvent, exact ppm not reported.

NMR references: Li, S.-H., Zhang, H.-J., Niu, X.-M., Yao, P., Sun, H.-D., and Fong, H.H.. (2003). Novel taxoids from the Chinese yew Taxus yunnanensis. Tetrahedron 59, 37–45.

Species: Taxus

Notes:

Proton NMR Peaks

Position PPM Peak Type J (Hz)
2 6.29 d 6.7
3 4.35 d 6.7
5 5.24 d 9
6a 2.42 m
6b 3.11 m
7 4.87 dd 10.1, 7.1
10 7.13 s
13 6.72 t 9.4
14a 2.99 dd 15.4, 6.1
14b 3.11 m
16 1.67 s
17 1.42 s
18 2.37 br s
19 2.19 s
20a 4.44 d 8.3
20b 4.53 d 8.3
2' 5.65 br d 3.7
3' 6.78 br d 3.5
6' 2.32 t 7.5
7' 1.61 m
8' 1.18 m
9' 1.12 m
10' 0.74 t 7
10-OAc 2.06 s
4-OAc 2.51 s
N-CH3 3.13 s
xyl-H-5""a 3.61 t 11
xyl-H-2"" 3.82 t 8
xyl-H-3"" 4.06 t 8.6
xyl-H-4"" 4.1 m
xyl-H-5""b 4.25 dd 11.3, 5.1
xyl-H-1"" 4.8 d 7.4
2''' 7.75 d 7.7
3''' 7.41 t 7.6
4''' 7.33 t 8
Bz-H-3" 8.3 d 7.4
Bz-H-4" 7.33 t 7.5
Bz-H-5" 7.41 t 7.3

Carbon NMR Peaks

Position PPM
1 77.9
2 75.7
3 47.8
4 81.5
5 84.4
6 36.5
7 80.4
8 58.4
9 203.1
10 77.1
11 134.2
12 141.1
13 71.7
14 36.5
15 44.3
16 22
17 26.9
18 14.7
19 11.6
20 76.6
1' 174.4
2' 72.7
3' 57.9
5' 174.4
6' 33.8
7' 25.3
8' 31.7
9' 22.8
10' 14.1
10-OAc CH3 21
10-OAc C=O 170
4-OAc CH3 22.7
4-OAc C=O 170.8
N-CH3 33.8
xyl-C-5"" 67.1
xyl-C-2"" 74.6
xyl-C-3"" 77.9
xyl-C-4"" 70.7
xyl-C-1"" 105.4
1''' 138.7
2''' 129.1
3''' 128.9
4''' 127.9
Bz-C-1" 166.4
Bz-C-2" 131.1
Bz-C-3" 130.4
Bz-C-4" 128.9
Bz-C-5" 133.3