7β-Xylosyl-10-deacetyltaxol D

7β-Xylosyl-10-deacetyltaxol D

Common Name: 7β-Xylosyl-10-deacetyltaxol D

Synonyms: 7-(β-xylosyl)-10-deacetyltaxol D

CAS Registry Number: 172486-23-6

InChI: InChI=1S/C47H59NO17/c1-7-14-31(51)48-33(25-15-10-8-11-16-25)36(54)42(58)62-28-20-47(59)40(64-41(57)26-17-12-9-13-18-26)38-45(6,39(56)35(53)32(23(28)2)44(47,4)5)29(19-30-46(38,22-61-30)65-24(3)49)63-43-37(55)34(52)27(50)21-60-43/h8-13,15-18,27-30,33-38,40,43,50,52-55,59H,7,14,19-22H2,1-6H3,(H,48,51)/t27-,28+,29+,30-,33+,34+,35-,36-,37-,38+,40+,43+,45-,46+,47-/m1/s1

InChIKey: InChIKey=CWZWURFOXDKAEB-OVSVXCLTSA-N

Formula: C47H59N1O17

Molecular Weight: 909.97

Exact Mass: 909.3783

NMR Solvent: CD3OD

MHz: 600.0

Calibration: TMS

NMR references: Guo, Y., Diallo, B., Jaziri, M., Vanhaelen-Fastré, R., Vanhaelen, M., and Ottinger, R. (1995). Two New Taxoids from the Stem Bark of Taxus baccata. J. Nat. Prod. 58, 1906–1912.

Species: Taxus

Notes: Relative stereochemistry not reported for protons at positions 6 and 14.

Proton NMR Peaks

Position PPM Peak Type J (Hz)
2 5.63 d 7.1
3 3.88 d 7
5 4.97 d 7.9
6 1.91 m
6 2.67 m
7 4.19 m
10 5.37 s
13 6.15 t 8.2
14 2.06 m
14 2.23 m
16 1.18 s
17 1.13 s
18 1.91 s
19 1.75 s
20 4.19 m
OAc 2.33 s
2' 4.58 d 4.6
3' 5.46 d 4.6
5' 2.26 t 6.5
6' 1.62 m
7' 0.92 t 7.3
1" 4.09 d 7.4
2" 3.04 m
3" 3.25 t 9.1
4" 3.42 m
5"eq 3.8 m
5"ax 3.17 m
2-COPh 8.09 dd 7, 1.5
2-COPh 7.66 t 7.3
2-COPh 7.55 t 7
3'-Ph 7.4 m
3'-Ph 7.27 m