2α,5α,10β-Triacetoxy-14β-(2-methyl)-butyryloxy-4(20),11-taxadiene

2α,5α,10β-Triacetoxy-14β-(2-methyl)-butyryloxy-4(20),11-taxadiene

Common Name: 2α,5α,10β-Triacetoxy-14β-(2-methyl)-butyryloxy-4(20),11-taxadiene

Synonyms: 2α,5α,10β-Triacetoxy-14β-[(S)-2-methylbutyryloxy]-4(20),11-taxadiene

CAS Registry Number: 160333-05-1

InChI: InChI=1S/C31H46O8/c1-11-16(2)29(35)39-23-14-17(3)25-24(37-20(6)33)15-31(10)13-12-22(36-19(5)32)18(4)26(31)28(38-21(7)34)27(23)30(25,8)9/h16,22-24,26-28H,4,11-15H2,1-3,5-10H3/t16-,22-,23-,24-,26-,27-,28-,31-/m0/s1

InChIKey: InChIKey=USNOOZXSAIYFCE-XQOWVITFSA-N

Formula: C31H46O8

Molecular Weight: 546.69

Exact Mass: 546.3193

NMR Solvent: CDCl3

MHz: 360.0

Calibration: not reported

NMR references: Ma, W., Stahlhut, R.W., Adams, T.L., Park, G.L., Evans, W.A., Blumenthal, S.G., Gomez, G.A., Nieder, M.H., and Hylands, P.J. (1994). Yunnanxane and Its Homologous Esters from Cell Cultures of Taxus chinensis var. mairei. J. Nat. Prod. 57, 1320–1324.

Species: Taxus

Notes:

Proton NMR Peaks

Position PPM Peak Type J (Hz)
1 1.88 d 2.4
2 5.36 dd 6.6, 2.3
3 2.94 d 6.6
5 5.29 t 2.8
6 1.81 m
7 1.24 m
7 1.98 m
9 2.39 m
9 1.65 m
10 6.06 dd 12.1, 5.7
13 2.82 dd 19, 9.2
13 2.4 m
14 4.99 dd 9.1, 4.7
16 1.66 s
17 1.13 s
18 2.09 d 0.8
19 0.84 s
20 5.27 s
20 4.86 t 1.1
2' 2.35 m
3' 1.47 m
4' 0.89 t 7.4
5' 1.11 d 7.4
2-OAc 2.01 s
5-OAc 2.05 s
10-OAc 2.18 s

Carbon NMR Peaks

Position PPM
1 59.33
2 70.61
3 42.2
4 142.33
5 78.18
6 28.91
7 33.87
8 37.3
9 43.95
10 70.12
11 135.43
12 134.82
13 39.66
14 70.12
15 39.66
16 25.42
17 31.7
18 21.83
19 22.47
20 116.77
1' 175.52
2' 41.01
3' 26.71
4' 11.53
5' 16.52
2-OAc C=O 170.12
2-OAc CH3 21.35
5-OAc C=O 169.87
5-OAc CH3 20.92
10-OAc C=O 169.69
10-OAc CH3 21.35