7β,19-Dihydroxy-14-methoxy-18(4->3)abeo-abieta-3,8,11,13-tetraen-18-oic acid lactone

7β,19-Dihydroxy-14-methoxy-18(4->3)abeo-abieta-3,8,11,13-tetraen-18-oic acid lactone

Common Name: 7β,19-Dihydroxy-14-methoxy-18(4->3)abeo-abieta-3,8,11,13-tetraen-18-oic acid lactone

Synonyms:

CAS Registry Number:

InChI: InChI=1S/C21H26O4/c1-11(2)12-5-6-15-18(19(12)24-4)17(22)9-16-14-10-25-20(23)13(14)7-8-21(15,16)3/h5-6,11,16-17,22H,7-10H2,1-4H3/t16-,17-,21+/m0/s1

InChIKey: InChIKey=OMQCFSSTPCOICJ-XGHQBKJUSA-N

Formula: C21H26O4

Molecular Weight: 342.42874

Exact Mass: 342.183109

NMR Solvent: CDCl3

MHz: 400 (1H), 50 (13C)

Calibration: TMS

NMR references: 1H - Kutney J.P. and Han K. (1996) Studies with plant-cell cultures of the Chinese herbal plant, Tripterygium wilfordii. Recl. Trav. Chim. Pays-Bas 115, 77-93.

Species: Tripterygium wilfordii - Kutney J.P. and Han K. (1996) Studies with plant-cell cultures of the Chinese herbal plant, Tripterygium wilfordii. Recl. Trav. Chim. Pays-Bas 115, 77-93;

Notes: No 13C data provided.

Proton NMR Peaks

Position PPM Peak Type J (Hz)
1a 1.65 m
1b 2.4 m
2a 2.4 m
2b 2.4 m
5 2.72 d 14
6a 2.4 m
6b 1.93 ddd 14, 13, 9
7a 5.25 dd 9, 9
11 7.12 d 8.4
12 7.2 d 8.4
14-OCH3 3.83 s
15 3.27 sept 6.9
16 1.18 d 6.9
17 1.27 d 6.9
19 4.77 m
20 1.1 s