(7,8)β, (9,11)β, (12,13)α-Tris(epoxy)-2β, 19-dihydroxy-14-oxo-18(4->3)abeo-abieta-3-en-18-oic acid lactone

(7,8)β, (9,11)β, (12,13)α-Tris(epoxy)-2β, 19-dihydroxy-14-oxo-18(4->3)abeo-abieta-3-en-18-oic acid lactone

Common Name: (7,8)β, (9,11)β, (12,13)α-Tris(epoxy)-2β, 19-dihydroxy-14-oxo-18(4->3)abeo-abieta-3-en-18-oic acid lactone

Synonyms:

CAS Registry Number:

InChI: InChI=1S/C20H22O7/c1-7(2)18-13(26-18)14-20(27-14)17(3)5-10(21)12-8(6-24-15(12)22)9(17)4-11-19(20,25-11)16(18)23/h7,9-11,13-14,21H,4-6H2,1-3H3/t9-,10-,11-,13-,14-,17-,18-,19+,20+/m0/s1

InChIKey: InChIKey=NHTKRGAGOKRSRF-GQBPWXDPSA-N

Formula: C20H22O7

Molecular Weight: 374.38448

Exact Mass: 374.136553

NMR Solvent: CDCl3

MHz: 400 (1H)

Calibration: TMS

NMR references: 1H - Kutney J.P. and Han K. (1996) Studies with plant-cell cultures of the Chinese herbal plant, Tripterygium wilfordii. Recl. Trav. Chim. Pays-Bas 115, 77-93.

Species: Tripterygium wilfordii - Kutney J.P. and Han K. (1996) Studies with plant-cell cultures of the Chinese herbal plant, Tripterygium wilfordii. Recl. Trav. Chim. Pays-Bas 115, 77-93;

Notes: No 13C data provided

Proton NMR Peaks

Position PPM Peak Type J (Hz)
1a 1.53 m
1b 1.88 d 14.1
2a 4.62 m
5 2.74 dd 13.4, 5.8
6a 2.25 ddd 15, 5.8, 5.4
6b 2.09 dd 15, 13.4
7a 3.4 d 5.4
11a 4.06 d 2.9
12b 3.81 d 2.9
15 2.38 sept 6.9
16 0.87 d 6.9
17 0.96 d 6.9
19 4.76 m
20 1.26 s