Yunnanxane

Yunnanxane

Common Name: Yunnanxane

Synonyms: 2α,5α,10β-Triacetoxy-14β-(3-hydroxy-2-methyl)-butyryloxy-4(20),11-taxadiene

CAS Registry Number: 139713-81-8

InChI: InChI=1S/C31H46O9/c1-15-13-23(40-29(36)16(2)18(4)32)27-28(39-21(7)35)26-17(3)22(37-19(5)33)11-12-31(26,10)14-24(38-20(6)34)25(15)30(27,8)9/h16,18,22-24,26-28,32H,3,11-14H2,1-2,4-10H3/t16-,18+,22+,23+,24+,26+,27+,28+,31+/m1/s1

InChIKey: InChIKey=FMPIEMVVEJGMCY-YYURHUSPSA-N

Formula: C31H46O9

Molecular Weight: 562.69

Exact Mass: 562.3142

NMR Solvent: CDCl3

MHz: 400.0

Calibration: solvent

NMR references: Li, S.-H., Zhang, H.-J., Niu, X.-M., Yao, P., Sun, H.-D., and Fong, H.H.. (2003). Novel taxoids from the Chinese yew Taxus yunnanensis. Tetrahedron 59, 37–45.

Species: Taxus

Notes: In 13C-NMR spectrum overlapping OAc methyl signals at 21.2ppm.

Proton NMR Peaks

Position PPM Peak Type J (Hz)
1 1.83 d 1.4
2 5.28 dd 6.6, 1.9
3 2.85 d 6.6
5 5.21 br d 6.5
6 1.74 m
7a 1.22 m
7b 1.88 m
9a 1.55 br d 4.1
9b 2.31 m
10 5.98 dd 12, 5.6
13a 2.3 m
13b 2.78 dd 19, 9.2
14 4.95 dd 9.1, 4.7
16 1.59 s
17 1.05 s
18 2.02 s
19 0.77 s
20a 4.74 s
20b 5.2 s
OAc 2.11 s
OAc 1.95 s
OAc 1.99 s
2' 2.35 m
3' 3.8 f
3'-OH 1.17 s
4' 1.13 d 6.3
5' 1.08 d 7.2

Carbon NMR Peaks

Position PPM
1 59.1
2 70.4
3 42.1
4 142.2
5 78.1
6 28.8
7 33.7
8 39.6
9 43.8
10 70
11 135.4
12 134.5
13 39.4
14 70.6
15 37.2
16 25.3
17 31.6
18 20.8
19 22.4
20 116.8
OAc C=O 169.7
OAc C=O 169.8
OAc C=O 170.1
OAc CH3 21.7
OAc CH3 21.2
OAc CH3 21.2
1' 174.5
2' 46.9
3' 69.3
4' 20.6
5' 13.7