10β,13α-Diacetoxytaxa-4(20),11-diene-2α,5α,9α-triol

10β,13α-Diacetoxytaxa-4(20),11-diene-2α,5α,9α-triol

Common Name: 10β,13α-Diacetoxytaxa-4(20),11-diene-2α,5α,9α-triol

Synonyms: 2α,5α,9α-Trihydroxy-10β,13α-diacetoxytaxa-4(20),11-diene

CAS Registry Number: 162936-72-3

InChI: InChI=1S/C24H36O7/c1-11-16(27)8-9-24(7)18(11)20(28)15-10-17(30-13(3)25)12(2)19(23(15,5)6)21(22(24)29)31-14(4)26/h15-18,20-22,27-29H,1,8-10H2,2-7H3/t15-,16-,17-,18-,20+,21+,22-,24+/m0/s1

InChIKey: InChIKey=QBIXMFOVMVUJGG-DFDJWVPBSA-N

Formula: C24H36O7

Molecular Weight: 436.54

Exact Mass: 436.2461

NMR Solvent: CDCl3

MHz: 400.0

Calibration: solvent

NMR references: Zong Ping Zhang, Wiedenfeld, H., and Röder, E. (1995). Taxanes from Taxus chinensis. Phytochemistry 38, 667–670.

Species: Taxus

Notes: Relative stereochemistry of protons at positions 6, 7, and 20 not determined.

Proton NMR Peaks

Position PPM Peak Type J (Hz)
1.91 dd 8.5, 1.8
4.05 dd 6, 1.8
3.33 br d 6
4.22 t 1.7
6 1.79 m
6 1.6 m
7 1.69 m
7 1.69 m
4.18 d 9.9
10α 5.83 d 9.9
13β 5.72 ddd 10.3, 5, 1.2
14α 1.38 dd 15.9, 5
14β 2.6 ddd 15.9, 10.3, 8.5
16 1.02 s
17 1.48 s
18 2.08 d 1.2
19 1.06 s
20 5.27 t 1.7
20 5.31 t 1.8
OAc 2.03 s
OAc 2.04 s

Carbon NMR Peaks

Position PPM
1 50.9
2 69.4
3 43.7
4 149
5 69.9
6 28.3
7 25.4
8 45.6
9 76.1
10 76.9
11 134.7
12 136.8
13 79.9
14 31.3
15 37.1
16 26.4
17 32.5
18 15.8
19 17.6
20 115.5
OAc 21.2
OAc 21.4
OAc 170.4
OAc 170.6