Decinnamoyltaxinine J

Decinnamoyltaxinine J

Common Name: Decinnamoyltaxinine J

Synonyms: 5α-​Hydroxy-​2α,​7β,​9α,​10β,​13α-​tetraacetoxy-​4(20)​,​11-​taxadiene

CAS Registry Number: 84652-33-5

InChI: InChI=1S/C30H42O11/c1-13-21(36)12-23(38-16(4)32)30(10)25(13)26(39-17(5)33)20-11-22(37-15(3)31)14(2)24(29(20,8)9)27(40-18(6)34)28(30)41-19(7)35/h20-23,25-28,36H,1,11-12H2,2-10H3/t20-,21-,22-,23-,25-,26+,27+,28-,30+/m0/s1

InChIKey: InChIKey=NTRHFSRAAXRZLC-FJANQRQLSA-N

Formula: C30H42O11

Molecular Weight: 578.65

Exact Mass: 578.2727

NMR Solvent: CDCl3

MHz: 200.0

Calibration: TMS

NMR references: Kingston, D.G.I., Hawkins, D.R., and Ovington, L. (1982). New Taxanes From Taxus brevifolia. J. Nat. Prod. 45, 466–470.

Fu-Sheng, W., Li-Yan, P., Yu, Z., Kun, G., Qin-Shi, Z., and Han-Dong, S. (2003). Taxoids from the leaves and stems of Taxus chinensis. Acta Botanica Yunnanica 25, 369–376.

Species: Taxus

Notes: Relative stereochemistry not reportedin Kingston et al 1982. Carbon NMR in Fu-Sheng et al 2003.

Proton NMR Peaks

Position PPM Peak Type J (Hz)
1 1.94
2 5.46 dd 6, 2
3 3.49 d 6
5 4.24 br t
6 2 m
7 5.6 dd 10, 4
9 5.84 d 9
10 6.21 d 9
13 5.71 tq 4, 1
14 2.6 m
16 1.72 s
17 1.03 s
18 2.23 d 1
19 0.96 s
20 4.84 br t
20 5.28 br s
OAc 2.09 s
OAc 2.05 s
OAc 2.05 s
OAc 2.03 s
OAc 1.98 s

Carbon NMR Peaks

Position PPM
1 48.1
2 69.5
3 40.6
4 144.7
5 75.3
6 37.1
7 69.5
8 47.8
9 75.8
10 71.9
11 133.9
12 138.3
13 70.3
14 28.6
15 37.2
16 26
17 32
18 15.9
19 12.9
20 116.6
OAc 170.1
OAc 169.8
OAc 169.6
OAc 169.3
OAc 169.2
OAc 21.5
OAc 21.4
OAc 21.4
OAc 21
OAc 20.8