5α,9α-Dihydroxy-2α,10β,13α-triacetoxytaxa-4(20),11-diene

5α,9α-Dihydroxy-2α,10β,13α-triacetoxytaxa-4(20),11-diene

Common Name: 5α,9α-Dihydroxy-2α,10β,13α-triacetoxytaxa-4(20),11-diene

Synonyms: 2α,10β,13α-triacetoxytaxa-4(20),11-diene-5α,9α-diol

CAS Registry Number: 525601-71-2

InChI: InChI=1S/C26H38O8/c1-12-18(30)9-10-26(8)21(12)22(33-15(4)28)17-11-19(32-14(3)27)13(2)20(25(17,6)7)23(24(26)31)34-16(5)29/h17-19,21-24,30-31H,1,9-11H2,2-8H3/t17-,18-,19-,21-,22+,23+,24-,26+/m0/s1

InChIKey: InChIKey=GDZFGHMQFSHOKO-FJFDHSDVSA-N

Formula: C26H38O8

Molecular Weight: 478.58

Exact Mass: 478.2567

NMR Solvent: CDCl3

MHz: 500.0

Calibration: not mentioned in literature reference

NMR references: Shi, Q.-W., Sauriol, F., Mamer, O., and Zamir, L.O. (2003). New Taxanes from the Needles of Taxus canadensis. J. Nat. Prod. 66, 470–476.

Species: Taxus

Notes:

Proton NMR Peaks

Position PPM Peak Type J (Hz)
1 1.75 m
2 5.38 dd 5.8, 1.7
3 3.51 d 5.8
5 4.23 s
6a 1.79 m
6b 1.61 m
7 1.51 m
9 4.21 d 9.9
10 5.86 d 9.9
13 5.73 m
14a 2.63 ddd 15.8, 10.5, 9.1
14b 1.51 dd 15.8, 5.1
16 1 s
17 1.57 s
18 2.14 s
19 1.04 s
20a 5.21 br s
20b 4.88 s
CH3CO-13 2.1 s
CH3CO-10 2.09 s
CH3CO-2 2.04 s

Carbon NMR Peaks

Position PPM
1 47.6
2 71.6
3 41.4
4 147.1
5 77.1
6 30.2
7 24.9
8 44.8
9 76.1
10 76
11 134.6
12 137.3
13 69.6
14 28.5
15 37.1
16 32
17 26.1
18 17.6
19 15.6
20 114.6
CH3CO-13 21.1
CH3CO-10 21.1
CH3CO-2 21.4
CH3CO-13 170.2
CH3CO-10 170.2
CH3CO-2 169.3