2α,5α,7β,9α,13α-pentahydroxy-10β-acetoxytaxa-4(20),11-diene

2α,5α,7β,9α,13α-pentahydroxy-10β-acetoxytaxa-4(20),11-diene

Common Name: 2α,5α,7β,9α,13α-pentahydroxy-10β-acetoxytaxa-4(20),11-diene

Synonyms: 10β-acetoxytaxa-4(20),11-diene-2α,5α,7β,9α,13α-pentaol

CAS Registry Number: 943123-32-8

InChI: InChI=1S/C22H34O7/c1-9-14(25)8-15(26)22(6)16(9)18(27)12-7-13(24)10(2)17(21(12,4)5)19(20(22)28)29-11(3)23/h12-16,18-20,24-28H,1,7-8H2,2-6H3/t12-,13-,14-,15-,16-,18+,19+,20-,22+/m0/s1

InChIKey: InChIKey=DWYYWZIXRWDUMZ-WTCGHJNFSA-N

Formula: C22H34O7

Molecular Weight: 410.5

Exact Mass: 410.2305

NMR Solvent: acetone-d6

MHz: 500.0

Calibration: solvent signal 2.02 and 29.9 ppm.

NMR references: Huo, C., Su, X., Li, X., Zhang, X., Li, C., Wang, Y., Shi, Q., and Kiyota, H. (2007). Structural determination of a new 2(3 → 20)abeotaxane with an unusual 13β-substitution pattern and a new 6/8/6-ring taxane from Taxus cuspidata. Magnetic Resonance in Chemistry 45, 527–530.

Species: Taxus

Notes:

Proton NMR Peaks

Position PPM Peak Type J (Hz)
1 1.82 br d 9.2
2 4.11 m
3 3.14 d 5
5 4.2 m
6a 1.99 m
6b 1.59 m
7 4.42 m
7-OH 4.85 d 2.1
9 4.17 dd 10, 6.8
9-OH 5.32 d 6.8
10 6.1 d 10
13 4.25 m
14a 2.59 dt 15.7, 9.5
14b 1.53 m
16 0.93 s
17 1.48 s
18 2.17 d 1.2
19 1.13 s
20a 5.63 dd 2.7, 1.4
20b 5.14 d 2.7
10-OAc 2.02 s

Carbon NMR Peaks

Position PPM
1 51.2
2 68.8
3 41.3
4 146
5 75.8
6 41.1
7 70.1
8 47.3
9 78.2
10 75.2
11 133.9
12 141
13 67.7
14 32.3
15 36.9
16 31.7
17 25.8
18 16
19 12.2
20 115.6
10-OAc 20.2
10-OAc 169.7