1β-​Hydroxy-​7β-​acetoxytaxinine

1β-​Hydroxy-​7β-​acetoxytaxinine

Common Name: 1β-​Hydroxy-​7β-​acetoxytaxinine

Synonyms: 5α-​Cinnamoyl-​2α,​7β,​9α,​10β-​tetraacetoxytaxa-​4(20)​,​11-​diene-​1β-​ol

CAS Registry Number: 276870-96-3

InChI: InChI=1S/C37H44O12/c1-19-26(42)18-37(44)33(47-23(5)40)31-20(2)27(49-29(43)16-15-25-13-11-10-12-14-25)17-28(45-21(3)38)36(31,9)34(48-24(6)41)32(46-22(4)39)30(19)35(37,7)8/h10-16,27-28,31-34,44H,2,17-18H2,1,3-9H3/b16-15+/t27-,28-,31-,32+,33-,34-,36+,37+/m0/s1

InChIKey: InChIKey=YMFGFUWVCZQVCH-HNJSERKSSA-N

Formula: C37H44O12

Molecular Weight: 680.74

Exact Mass: 680.2833

NMR Solvent: CDCl3

MHz: 500.0

Calibration: TMS

NMR references: Cheng, Q., Oritani, T., and Horiguchi, T. (2000). Two Novel Taxane Diterpenoids From the Needles of Japanese Yew, Taxus Cuspidata. Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry 64, 894–898.

Species: Taxus

Notes:

Proton NMR Peaks

Position PPM Peak Type J (Hz)
2 5.59 d 6
3 3.36 d 6
5 5.42 t 3
2.35 ddd 14.5, 5.5, 3
1.86 ddd 14.5, 11.5, 3
7 5.49 ddd 11.5, 5.5
9 5.87 d 10.7
10 6.11 d 10.7
14α 2.64 d 19.9
14β 2.92 d 19.9
16 1.71 s
17 1.24 s
18 2.28 s
19 0.96 s
20a 5.46 s
20b 5.1 s
2-OAc 2.14 s
7-OAc 2.02 s
9-OAc 2.08 s
10-OAc 2.1 s
2' 6.35 d 16
3' 7.69 d 16
5', 9' 7.75 m
6', 8' 7.45 m
7' 7.45 m

Carbon NMR Peaks

Position PPM
1 78.6
2 72.1
3 43.7
4 142
5 78.2
6 35.8
7 69.6
8 47.9
9 75.6
10 73
11 152.1
12 139.9
13 199.3
14 44
15 42.7
16 19.8
17 34.5
18 13.9
19 13.1
20 117.2
2-OAc 169.4
2-OAc 21.3
7-OAc 169.2
7-OAc 21
9-OAc 170
9-OAc 20.9
10-OAc 171.4
10-OAc 20.7
1' 166.3
2' 118
3' 145.8
4' 134.6
5', 9' 128.5
6', 8' 129.1
7' 130.4