1β,​7β-​Dihydroxytaxinine

1β,​7β-​Dihydroxytaxinine

Common Name: 1β,​7β-​Dihydroxytaxinine

Synonyms: 5α-​Cinnamoyl-​2α,​9α,​10β-​triacetoxytaxa-​4(20)​,​11-​diene-​1β,​7β-​diol

CAS Registry Number: 276870-97-4

InChI: InChI=1S/C35H42O11/c1-18-24(39)17-35(42)31(44-21(4)37)29-19(2)25(46-27(41)15-14-23-12-10-9-11-13-23)16-26(40)34(29,8)32(45-22(5)38)30(43-20(3)36)28(18)33(35,6)7/h9-15,25-26,29-32,40,42H,2,16-17H2,1,3-8H3/b15-14+/t25-,26-,29-,30+,31-,32-,34+,35+/m0/s1

InChIKey: InChIKey=NTSFDQOXEXWISC-GJBPBGGESA-N

Formula: C35H42O11

Molecular Weight: 638.7

Exact Mass: 638.2727

NMR Solvent: CDCl3

MHz: 500.0

Calibration: TMS

NMR references: Cheng, Q., Oritani, T., and Horiguchi, T. (2000). Two Novel Taxane Diterpenoids From the Needles of Japanese Yew, Taxus Cuspidata. Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry 64, 894–898.

Species: Taxus

Notes:

Proton NMR Peaks

Position PPM Peak Type J (Hz)
2 5.56 d 6
3 3.18 d 6
5 5.35 t 3
2.19 ddd 14.5, 5, 3
1.74 m
7 4.19 dd 11.5, 5
9 5.89 d 10.9
10 6.08 d 10.9
14α 2.63 d 20
14β 2.94 d 20
16 1.72 s
17 1.24 s
18 2.29 s
19 0.99 s
20a 5.37 s
20b 4.93 s
2-OAc 2.14 s
9-OAc 2.07 s
10-OAc 2.09 s
2' 6.43 d 16
3' 7.67 d 16
5', 9' 7.78 m
6', 8' 7.44 m
7' 7.44 m
7-OH 2.58 br s

Carbon NMR Peaks

Position PPM
1 78.7
2 71.6
3 43.6
4 140.3
5 78.1
6 34.6
7 69
8 46.7
9 75.9
10 73.2
11 152.1
12 140
13 199.4
14 43.9
15 41.5
16 20.1
17 34.6
18 14.3
19 12.7
20 117.5
2-OAc 169.4
2-OAc 21.4
9-OAc 169.9
9-OAc 20.9
10-OAc 171.4
10-OAc 20.6
1' 166.2
2' 118.1
3' 146
4' 134.6
5', 9' 128.5
6', 8' 129.1
7' 130.4