5α-Cinnamoyloxy-7β-hydroxy-9α,10β,13α-triacetoxytaxa-4(20),11-diene

5α-Cinnamoyloxy-7β-hydroxy-9α,10β,13α-triacetoxytaxa-4(20),11-diene

Common Name: 5α-Cinnamoyloxy-7β-hydroxy-9α,10β,13α-triacetoxytaxa-4(20),11-diene

Synonyms: 9α,10β,13α-Triacetoxy-5α-cinnamoyloxytaxa-4(20),11-dien-7β-ol

CAS Registry Number: 183067-78-9

InChI: InChI=1S/C35H44O9/c1-19-26-16-25-17-27(41-21(3)36)20(2)31(34(25,6)7)32(42-22(4)37)33(43-23(5)38)35(26,8)29(39)18-28(19)44-30(40)15-14-24-12-10-9-11-13-24/h9-15,25-29,32-33,39H,1,16-18H2,2-8H3/b15-14+/t25-,26-,27+,28+,29+,32-,33+,35+/m1/s1

InChIKey: InChIKey=LDUCSLMPCQPGFK-HNCSRTHDSA-N

Formula: C35H44O9

Molecular Weight: 608.72

Exact Mass: 608.2985

NMR Solvent: CDCl3

MHz: 300.0

Calibration: Not mentioned in reference.

NMR references: Shung-Jim Yang, Jim-Min Fang, and Yu-Shia Cheng (1996). Taxanes from Taxus mairei. Phytochemistry 43, 839–842.

Species: Taxus

Notes: Assignments for protons at position 1, 2, 6, and 14 are missing.

Proton NMR Peaks

Position PPM Peak Type J (Hz)
3 2.93 d 3.9
5 5.55 br s
7 4.32 dd 11.1, 4.8
9 6.05 d 11.1
10 6.25 d 11.1
13 5.77 br t 7.8
16 1.73 s
17 1.1 s
18 2.22 s
19 0.81 s
20 4.97 br s
20 5.35 br s
Cinnamoyl 7.74 d 16
Cinnamoyl 6.52 d 16
Cinnamoyl 7.43

Carbon NMR Peaks

Position PPM
1 40
2 69.9
3 37.3
4 146.2
5 78.2
6 34.5
7 70.5
8 46.2
9 76.5
10 71.6
11 134.9
12 137.1
13 70
14 31.8
15 39.3
16 27.1
17 31
18 13.1
19 15.2
20 115.9
Cinnamoyl 166
Cinnamoyl 118.3
Cinnamoyl 145.6
Cinnamoyl 134
Cinnamoyl 128
Cinnamoyl 128.9
Cinnamoyl 130.5