10β-Hydroxy-2α,9α,13α-triacetyl-5α-cinnamatetaxa-4(20),11-diene

10β-Hydroxy-2α,9α,13α-triacetyl-5α-cinnamatetaxa-4(20),11-diene

Common Name: 10β-Hydroxy-2α,9α,13α-triacetyl-5α-cinnamatetaxa-4(20),11-diene

Synonyms: 2α,9α,13α-Triacetoxy-5α-cinnamoyloxytaxa-4(20),11-diene-10β-ol

CAS Registry Number: 135962-73-1

InChI: InChI=1S/C35H44O9/c1-19-26(44-28(39)15-14-24-12-10-9-11-13-24)16-17-35(8)30(19)32(42-22(4)37)25-18-27(41-21(3)36)20(2)29(34(25,6)7)31(40)33(35)43-23(5)38/h9-15,25-27,30-33,40H,1,16-18H2,2-8H3/b15-14+/t25-,26-,27-,30-,31+,32+,33-,35+/m0/s1

InChIKey: InChIKey=ATFWAVIPCBNDCK-JVJUJCKXSA-N

Formula: C35H44O9

Molecular Weight: 608.72

Exact Mass: 608.2985

NMR Solvent: CDCl3

MHz: 400.0

Calibration: TMS

NMR references: Zongping, Z., and Zhongjian, J. (1991). Taxanes from Taxus chinensis. Phytochemistry 30, 2345–2348.

Species: Taxus

Notes: Coupling constants reported only to nearest whole number.

Proton NMR Peaks

Position PPM Peak Type J (Hz)
1 1.9 m
2 5.42 dd 6, 1
3 2.72 d 6
5 5.54 t 5
6 2.15 m
7 1.38 m
9 5.58 d 9
10 4.77 d 9
13 5.56 br t 8
14 2.37 dd 10, 3
14 1.93 m
20 4.89 s
20 5.34 s
16 1.27 s
17 1.14 s
18 1.67 s
19 1.33 s
OAc 2.05 s
OAc 2.08 s
OAc 2.08 s
Cinn 6.42 d 16
Cinn 7.7 d 16
Cinn 7.52 m
Cinn 7.4 m

Carbon NMR Peaks

Position PPM
1 49.27
2 74.17
3 44.97
4 141.5
5 70
6 28.85
7 29.63
8 38.8
9 80.14
10 74.35
11 134.28
12 129.92
13 77.2
14 32.2
15 43.8
16 12.73
17 25.53
18 27.09
19 11.45
20 114.44
OAc 20.5
OAc 21.27
OAc 21.44
OAc 170.94
OAc 170.94
OAc 170.13
Cinn 118.14
Cinn 145.03
Cinn 165.5
Cinn 128
Cinn 128
Cinn 128.88
Cinn 128.88
Cinn 130.44
Cinn 134.5